älmhult är en lekfull plats med kreativt uttryck

Älmhult står för mjuka färger och mjuka former. Det är organiskt, välkomnande och öppet. De jordnära färgerna utgör basen, men kompletteras med glada och pigga accentfärger för att uttrycka vår personlighet fullt ut. Det dukade bordets olika delar blir utgångspunkten för vårt grafiska designelement.

 


LOGOTYP
a%c2%a6elmhult_homeofthehome_energia%c2%a6elmhult_homeofthehome_kreativiteta%c2%a6elmhult_homeofthehome_lugna%c2%a6elmhult_homeofthehome_svart


FÄRGSKALA

profilfarger


TYPSNITT

typsnitt


GRAFISKA MÖNSTER

grafiskamonsterx3