Ladda ner

På den här sidan finns logotyper och bilder för nedladdning. Älmhults kommun äger rättigheten till logotypen men det är fritt att använda den så länge det sker med syftet att marknadsföra och sprida positiva budskap om Älmhult.

Med Älmhult menar vi hela kommunen – både tätorter och landsbygd. Vi vill gärna att du använder varumärket – det blir starkare ju fler som sprider det. Materialet som vi delar med oss av behöver du inte betala för och vi ger stor frihet för användning så länge det görs i rätt sammanhang.

Vi  har satt upp vissa restriktioner. Varumärket ”Älmhult – Home of the Home” får aldrig användas i samband med budskap som strider mot god etik vad gäller mänskliga rättigheter, människors lika värde, jämställdhet och respekt för varje enskild individ. Du får inte heller använda material från den här webbplatsen för att sedan sälja vidare till tredje part.

Högerklicka och välj ”spara som” när du klickat på den logotyp eller bild du vill ladda ner.


 

Almhult_homeofthehome_logotyp_svartAlmhult_homeofthehome_logotyp_turkos Almhult_homeofthehome_logotyp_orange Almhult_homeofthehome_logotyp_cerise

 


AHOTH_bild2_tumnagelAHOTH_bild1_tumnagel