Älmhult - Home of the Home

Ett varumärke som ägs av os alla

Konkurrensen om invånare, besökare och företag är stenhård och de vi vill attrahera blir mer och mer rörliga. Globaliseringen gör att vårt perspektiv måste breddas och vi måste våga välja en tydlig väg framåt och utnyttja att Älmhult inte bara konkurrerar med Ljungby och Växjö utan även med Shanghai och New York. Det påverkar både kommunikationen och aktiviteterna vi genomför för att skapa attraktionskraft åt Älmhult.

Platsvarumärket ”Älmhult – Home of the Home” är för alla som vill vara med och marknadsföra Älmhult, intilliggande orter och hela vår fina landsbygd. För att stärka Älmhults attraktivitet behöver vi samverka – om vi är många som säger samma sak blir vår röst starkare.

Varumärket ägs av oss alla. Det tillhör alla som vill berätta om Älmhults attraktivitet, oavsett om du arbetar inom Älmhults kommun, driver ett företag eller är verksam inom besöksnäringen. Men också föreningar och enskilda personer.