Centrala Barn- och elevhälsan

Centrala Barn- och elevhälsan är ett tvärprofessionellt team som har som sitt främsta uppdrag att undanröja hinder för inlärning och stödja barn och elevers utveckling till sin fulla potential.

På Centrala Barn- och elevhälsan arbetar specialpedagoger, logoped, psykolog och IKT-pedagog tillsammans för att vara ett stöd till pedagoger, förskolechefer/ rektorer och skolornas elevhälsoteam. Fortbildning och handledning till arbetslag är andra arbetsuppgifter.

Vi finns på Norra Esplanaden 18 e i Älmhult.

Kontaktperson

Verksamhetschef

Lotta Lind
tfn 0476-550 23
e-post till Lotta Lindöppnas i nytt fönster

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.