Skola - Näringsliv/PRAO

Eleverna har prao en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9.

Årskurs 8 vårterminen 2019

v9 Internationella MYP4 och Thorén Framtid.

v10 Linné 8F och 8G

v11 Linné 8C och 8E

v12 Linné 8Aoch 8B

Val av prao-plats görs under vecka 5

Värdet med prao

Prao har specifika värden, som andra kontakter med arbetslivet inte ger. Inget annat överträffar att vistas på en arbetsplats, vara del i ett lag och ha vuxenkontakt under minst en veckas tid. I forskning har man sett att praon fyller många olika funktioner.

  • Den underlättar elevernas studie- och yrkesval
  • Den bidrar till ökad kontakt mellan olika generationer
  • Den tillför ämnesundervisningen nya perspektiv och ger stöd för inlärningen
  • Den ökar elevernas kunskap om arbetslivet och dess krav och möjligheter
  • Den bidrar till ökad självkännedom och självinsikt hos eleverna

Information inför praoval

De praoplatser som praosamordnaren tagit fram finns på www.samverka.nulänk till annan webbplats. Självklart får eleverna ordna egen praoplats, men inte bland de företag som redan finns på www.samverka.nulänk till annan webbplats - kontakta andra företag!

Terminen före prao-veckan informerar samordnaren klasserna och några veckor innan prao:n väljer eleverna från webbsidan eller lämnar in uppgifter om egna praoplatser.

Följ gärna prao på Facebooklänk till annan webbplats, där får du som elev eller förälder lite påminnelser och information.

Till dig som är elev

Innan praoperioden

Tänk igenom vilka yrken och arbetsplatser som kan vara intressanta. Gå gärna in på arbetsförmedlingens hemsida och gör intressetestet. länk till annan webbplats

Välj gärna en plats som idag räknas som bristyrke till exempel förskolelärare, industri, kock, sjuksköterskeyrken, gymnasielärare i yrkesämnen eller till exempel tandhygienist.

Antingen du som elev letar efter en egen praoplats, eller vill välja en plats som praosamordnaren tagit fram, så använder du webbplatsen samverka.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Instruktionsfilmer finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Om du väljer egen praoplats - tänk på att den

  • Inte får finnas med på samverka.nu.
  • Måste vara klar innan den lektion klassen väljer praoplatser.

Du kan inte boka de platser praosamordnaren tagit fram förrän du fått ditt lösenord, men du kan

  • Gå in och titta vilka praktikplatser det finns att välja på.
  • Titta i företagsregistret och se vilket företag som finns i Älmhults kommun.("Hitta-arbetsplatser-älmhult"), som du själv kan ringa eller besöka. Alla kontaktuppgifter finns med i registret.
  • Du kan läsa igenom dokumenten som finns för elever. Du hittar dem under "Hitta"- Dokument-sök Älmhult-uppdatera och under elever.

Under praoveckan

Om du får problem på din arbetsplats, så får du inte bara stanna hemma. Du måste gå till arbetet i alla fall, men du kan ringa praosamordnaren som kan komma och hälsa på. Problemen är till för att lösas!

Kom ihåg att tacka dina arbetskamrater och handledare när du slutar din prao. De ställer upp för dig gratis.

Om problem av allvarligare art uppstår på praoplatsen kan eventuellt byte ske.

Veckan efter praoperioden

Lämna in mat- och reseersättningslappen, närvarolappen (om du fått den med dig) och lappen med frågorna om din praoplats, till din mentor.

Till dig som är förälder

Du som förälder är skyldig att ringa och sjukanmäla eleven till både praoplatsen och skolan. Telefonnummer till båda ställen finns på praolappen som eleven får när valet är klart.

Du måste även fylla i blanketten Medicinsk kontrolllänk till annan webbplats (pdf, 23.5 kB) som eleven får med sig hem.  

Eleven är försäkrad genom via kommunens olycksfallsförsäkring samt via kommunens trafikskadeförsäkring som även gäller elever under resa till och från praktikplatsen.

Viktig information om prao, hur barn och ungdomar får arbeta finner du på arbetsmiljöverkets hemsidalänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.