Utdrag ur vatten- och renhållningstaxan

(gäller från och med 2016-01-01)

 

Permanent bebyggelse

 

 

 

Behållare

Hämtningsintervall

Dragavstånd

Årsavgift/säck eller kärl

A-område (tätort)

 

 

 

140 liters kärl

1 gång/vecka

0-5 meter

2 857

180 liters kärl

1 gång/vecka

0-5 meter

3 163

240 liters kärl

1 gång/vecka

0-5 meter

4 106

330 liters kärl

1 gång/vecka

0-5 meter

5 440

660 liters kärl

1 gång/vecka

0-5 meter

7 922

 

 

 

 

A- (tätort) och B-område (glesbygd)


 

 

140 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

1 838

180 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

2 007

240 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

2 583

330 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

3 409

660 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

4 880

Avfallsskåp/Djupbehållare

 

 

1 767

140 liters kärl

var 4:e vecka

0-5 meter

1 158

180 liters kärl

var 4:e vecka

0-5 meter

1 403

 

 

 

 

A- (tätort) och B-område (glesbygd)


 

 

latrinkärl

varannan vecka

 

2 718

slamavskiljare, avvattning

1 gång/år

 

1 001

slamavskiljare, vanlig bil

1 gång/år

 

1 549

 

 

 

 

Fritidshus 1/5 - 30/9

 

 

 

140 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

1 290

180 liters kärl

varannan vecka

0-5 meter

1 403

latrinkärl

varannan vecka

 

1 872

 

 

 

 

Budningstaxa

 

 

 

extra säck

ordinarie hämtning

 

50 kr/st

180 liters kärl/160 liters säck

extra hämtning

 

110 kr/st

latrinkärl

ordinarie hämtning

 

134 kr/st

kärlbyte

 

 

171 kr/st

kylmöbel

 

 

171 kr/st

 

 

Destrukstionsavgift: Äskya avfallsanläggning

 

Avfall lämnat med personbil och släp

100 kr/gång

Osorterat avfall lämnat med enbart personbil

25 kr/gång

Samtliga avgifter inkluderar avfallsskatt och lagstadgad moms.

Tänk på att:

  • förpacka dina sopor innan du lägger dem i kärlet så behöver du inte rengöra det så ofta.
  • underlätta för sopköraren, vänd handtaget på kärlet ut mot vägen.
  • dragavstånd utgör i de flesta fall avståndet mellan tomtgräns och sopbehållarens placering och får vara högst 5 meter.
  • vid helgdagar i hämtningsveckan töms normalt soporna en till två dagar tidigare eller senare än vanligt.
  • möjlighet för närbelägna fastigheter att ha gemensam sopbehållare finns. Ansökan om gemensam sopbehållarelänk till annan webbplats (word, 87.5 kB) görs på särskild blankett.
  • slamavskiljare avser en brunn på högst 3 m³ och slanglängd på högst 25 meter. Vid extra tömning av slamavskiljare och slutna tankar kontakta oss på renhållningsavdelningen, kontaktuppgifter till vänster.

Ingen avisering vid slamtömning.

Debitering vatten- och renhållningsavgifter

Räkningarna för A-område år 2016 skickas ut i mars, juni, september och december.

Räkningarna för B- och C-område år 2016 skickas ut i maj.

Räkningarna för slamsugning skickas ut månadsvis efter tömning. Vid ny- och avbeställning samt ändring av antal, räknas påbörjad kalendermånad som hel debiteringsmånad.

För vatten- och renhållningsavgifter som inte betalas i tid debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Vid påminnelse påförs lagstadgad påminnelseavgift, för närvarande 60 kronor, därefter sköts betalningsövervakningen av Visma Collectors.

Abonnenten måste alltid anmäla adressändring och andra förändringar rörande abonnemanget till Älmhults kommun. Vid ägarbyte, använd gärna blanketten Anmälan flyttningWord (word, 22.3 kB) (word, 78 kB).

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.