Renhållningsordning

Renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen för Älmhults kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 150.

Avfallsplanen är en revidering och delvis omarbetning av tidigare avfallsplan med anpassning till nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen idag.
 
Avfallsplanen bygger på EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan, med åtta strategiska målområden.

AVFALLSPLANPDF (pdf, 2.3 MB)

 

bilagor

 

 

1

Uppföljning av Avfallsplan 2000Word (word, 78.5 kB) (word, 78.5 kB)

 

2

NulägesbeskrivningWord (word, 2.3 MB) (word, 2.3 MB)

 

3

Avfallsanläggningar inom Älmhults kommun Word (word, 55 kB) (word, 55 kB)

 

4

Nedlagda avfallsupplagWord (word, 297.5 kB) (word, 297.5 kB)

 

5

Mål och lagstiftning inom avfallsområdetWord (word, 195 kB) (word, 195 kB)

 

6

Lokala miljömålWord (word, 62.5 kB) (word, 62.5 kB)

 

7

Framtida avfallshantering i Älmhults kommunWord (word, 102.5 kB) (word, 102.5 kB)

 

8

Miljöbedömning av avfallsplanenWord (word, 242 kB) (word, 242 kB)

 

9

BegreppsförklaringarWord (word, 37.5 kB) (word, 37.5 kB)

 

10

SamrådsredogörelseWord (word, 43.5 kB) (word, 43.5 kB)

 

11

Utredning om organiskt avfallWord (word, 204 kB) (word, 204 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.