Attefallshus

Med reglerna kring "Attefallshus" är det möjligt att bygga ett mindre hus på din tomt som får användas som bostad, exempelvis som tonårsbostad eller om man vill hyra ut till någon. Med Attefallshus behövs det inget bygglov men en anmälan och du måste få ett startbesked innan du får börja bygga. Så även om du inte behöver bygglov så betyder det inte att du får bygga hur eller var du vill.

Fakta ”Attefallshus”:

Vad innebär reglerna kring så kallade Attefallshus?

 • Det är tillåtet att bygga ett eller flera komplementbostadshus med sammanlagt maximalt 25 m² byggnadsarea, och maximalt 4 m upp till taknocken.
 • Det måste finnas en huvudbyggnad på tomten som komplementsbostadshuset byggs på. Komplementbostadshuset/husen ska dessutom ligga i nära anslutning till huvudbyggnaden. Komplementbostadshuset får dock inte vara större än huvudbyggnaden. Om du har ett fritidshus på 20 m² så får du alltså inte uppföra en större komplementbostad.
 • Ett Attefallshus får användas som bostad men även som till exempel carport, garage eller uterum.
 • Du får bygga om ett enfamiljshus till ett tvåfamiljshus utan bygglov men även där behövs en anmälan. Detsamma gäller tillbyggnad till ditt bostadshus, där det är högst 15 m² bruttoarea utan bygglov. Tillbyggnaden får dock inte vara högre än det befintliga bostadshuset.

Vad är det för skillnad på ett Attefallshus och en Friggebod?

 • Friggebodsreglerna gäller som tidigare, det vill säga att du kan ha både Attefallshus och Friggebod på din tomt.
 • Friggeboden får vara högst 15 m² och är ett komplement till befintlig bostad.
 • Friggeboden får ha en nockhöjd på max 3 m.
 • För Friggeboden är det tillräckligt att grannen skriftligen godkänner att du bygger närmare än 4,5 m från tomtgränsen. För Attefallshus avgör kommunen om avståndet till tomtgränsen är acceptabelt och genomför eventuella grannehöranden.

Hur går jag tillväga?

 • Det krävs anmälan, men inte bygglov. Du gör anmälan med samma blankett som används till bygglovsansökan.
 • Du måste alltså ha fått startbesked på din anmälan om byggstart innan du får börja bygga.
 • Du måste även ha fått slutbesked innan du få börja använda byggnaden

I samband med anmälan tittar kommunens tjänstemän på exempelvis dessa frågor:

 • Hur nära tomtgränsen ligger det? Det måste vara minst 4,5 m från tomtgränsen utan grannens godkännande.
 • Byggkonstruktion, tillgänglighet, säkerhet, brand- och energikrav. 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.