Marklov

För att ändra marknivån, till exempel genom schaktning eller fyllning, kan det behövas ett marklov. I vissa fall krävs också marklov när det gäller trädfällning och skogsplantering.

Inom planlagt område krävs det marklov om du ska:

  • ändra befintlig marknivå mer än -50/+50 cm.
  • fälla vissa träd och plantera skog.

Det krävs inte marklov om du ska:

  • göra markarbeten i ett byggnadsarbete. De markarbetena är redan prövade i bygglovet.
  • plantera eller fälla träd på din egen tomt.

Tänk dock på att vissa åtgärder, utanför detaljplanelagt område, kan kräva tillstånd enligt annan lagstiftning.

Ansökan

Tillsammans med din ansökan ska du även skicka med en karta som visar fastigheten, dess tomtgränser och de angivna höjdskillnader som är tänkt att utföras. Exempelvis en linje eller område där det står -80 cm om det är tänkt att schaktas ur 80 cm eller +100 cm om du tänkt göra en kulle som är 1 meter.

Ibland kan du behöva komplettera med en marksektionsritning. En sådan ritning visar ett tvärsnitt genom fastigheten, eller delar av fastigheten, där ändringen kommer att ske. Då anger du nuvarande höjd och den höjd/fyllning/schaktning du avser göra.

Samtliga ritningar ska vara skalenliga mot verkligheten.

Du ansöker om marklov här.PDF (pdf, 781.5 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.