Gång- och cykelvägar

Att ta sig fram med cykel eller till fots gynnar både miljön och hälsan. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Vi arbetar därför med att göra det så enkelt och smidigt som möjligt att cykla och promenera i Älmhults kommun.

Älmhults kommun ansvarar för en stor del av de gång- och cykelvägar du använder dagligen. Vi ser bland annat till att de är fria från snö och halka på vintern. Potentialen för att öka cykelresorna i Älmhults kommun är stor både när det gäller arbetspendling, fritidsresor och för elever att ta sig till och från skolan. Inom centralorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla till flera mindre tätorter i kommunen.

Trafikantveckan 16 - 22 september 2019

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I Älmhults kommun kommer ett antal interna aktiviteter att anordnas under veckan för att skapa en större och gemensam förståelse kring cykelns alla positiva aspekter. Under hösten kommer kommunen också att ta fram en cykelplan med såväl mjuka beteendeåtgärder och konkreta insatser, läs mer längre ner.

Cyklister kommer under veckan att mötas av olika budskap längs cykelvägar. Tanken med budskapen är att uppmuntra, engagera och få fler att cykla.

Tyck till!

Inför hösten arbetes med att ta fram en cykelplan tar vi gärna emot input kring cykelvägar och korsningar som behöver förbättras när det gäller exempelvis säkerhet, belysning, markering, tydlighet och trygghet. Vi kommer ta med all input till arbetet med Cykelplanen. Mejla Almhult-Miljo@almhult.se.

Felanmälan och synpunkter

Om du ser någonting som behöver åtgärdas när du är ute och cyklar får du gärna rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om potthål, trasig belysning, klotter eller liknande.

Du kan snabbt och smidigt göra din anmälan genom att använda vår e-tjänst för synpunkter och förslag. Har du frågor är du välkommen att skicka e-post eller ringa. Läs mer här.

Framtagande av Cykelplan

Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra och skapa nya cykelvägar. För att få en gemensam bild över vad vi ska uppnå ska kommunen ta fram en cykelplan. Syftet är att få en gemensam målbild för det cykelfrämjande arbetet, samt en plan för vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå dit.

Planen ska innehålla både fysiska och mjuka åtgärder (beteendefrågor). Cykelplanen ska tydliggöra kommunens prioriteringar och säkerställa att arbetet med cykelfrågor pågår regelbundet och med en långsiktighet. Cykelplanen ska följas upp och utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att kommunen är på väg att nå sina mål.

Cykelplanen kommer att vara klar Vintern 2019/2020.

Hållbart resande i Älmhult

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Läs mer om olika insatser för fler hållbara resor i Älmhult här.

Pumpstation

En cykelpump är placerad invid scenen på Stortorget i Älmhult. Den är fri att använda om luften i cykeldäcken skulle behöva fyllas på.

Cykla mera

Att gå eller cykla är mycket bättre alternativ för hälsan, miljön och ekonomin! Du får vardagsmotion och sparar pengar. Dessutom gör du miljön en stor tjänst. Det sämsta för miljön är nämligen korta bilresor. Under de första tre kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av avgaser cirka 50-60 gånger högre per kilometer. Nedan kan du se hur mycket du vinner på att ta cykeln till jobbet istället för bilen under 120 dagar.

Har du 1 kilometer till jobbet?

Då sparar du 384 kronor och hjälper miljön att spara 50 kg koldioxid.

Har du 2,5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 960 kronor och hjälper miljön att spara 126 kg koldioxid.

Har du 5 kilometer till jobbet?

Då sparar du 1 920 kronor och hjälper miljön att spara 252 kg koldioxid

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.