Delary

Avloppsreningsverket är beläget sydöst om samhället. Avloppsvattnet från Delary samhälle pumpas in i avloppsreningsverket. Pumpstationen är belägen någon kilometer in mot samhället. Anläggningen består av biologisk och kemisk rening.

Biosteget består av två styck biorotorer och kemsteget består av efterfällning med järnklorid. Järnkloridmängden som nyttjas i kemsteget uppgår till 4-5 m³ per år. Före biosteget finns en försedimenteringsbassäng medan efter kemsteget finns en lamellsedimentering. Hela avloppsverket är inbyggt. Avloppsverkets recipient är Helge å.  

Vattenmängden som behandlas i avloppsreningsverket är cirka 20 000 m³ per år.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.