Samhällsutveckling

Din kommun som samhällsutvecklare

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning) Har du synpunkter?

 

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2017*

Medel 2017*

 

30. Andelen förvärvsarbetare i kommunen (2016)? (%)

81 (82)

79 (79)


31. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd (2016)? (%)

3,9 (3,6)

4,2 (4,3)

Strategiskt nyckeltal

32. Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

4,1 (5,3)

5,2 (5,4)


33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen 2016? (indexpoäng av 100 möjliga)

- (-)

72 (69)


34. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare 2016?

10,8 (11,3)

12,1 (11,7)


35. Hur stor andel av hushållsavfallet återvinns genom materialåtervinning 2016? (%)

- (26)

39 (39)


36. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totalt antal bilar? (%)

41 (56)

34 (33)

 

37. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunen? (%)

34 (32)

28 (26)


* Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.