Tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet

(Siffrorna i parentes avser föregående mätning)  Har du synpunkter? 

  

Kvalitetsmått

Älmhults resultat 2017*

Medel 2017*

1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? (%).

94 (92)

86 (86)

2. Hur stor andel som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? (%).

46 (43)

51 (52)

3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Andel av maxpoäng (%)

76 (74)

81 (78)

4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar?

38 (-)

58 (-)

5. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

95 (93)

60 (63)

6. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskole­verksamheten på önskat placeringsdatum?

2 (13)

30 (28)

7. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

31 (49)

57 (58)

8. Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

- (-)

16 (17)


* Avser inte resultatet 2017 anges aktuellt år i texten vid varje mått.


Förklaringar till kvalitetsmåtten

För dig som vill veta merlänk till annan webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.