Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivanden av sammanträden, protokoll och delegeringsbeslut samt länkar till justerade protokoll. Därtill anslås kungörelser och tillkännagivanden om detaljplaner på anslagstavlan.

Tillkännagivanden av sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tisdagen den 06 Augusti 2019 klockan 8:30 på Älmhults kommunhus, sammanträdesrum Möckeln. Följande ärenden kommer att behandlas.

Ärenden

Inledning


1

Val av justerare2

Fastställande av föredragningslistaInformationsärenden


3

Information om taxa för fyrfackssortering - SSAM4

Strategisk informationBeslutsärenden


5

Förfrågan från Linnés Råshult om tillfälligt lån och bidrag

2019/92


6

Riktlinjer för uteserveringar-uppdrag

2019/98


7

Utbetalning av kommunalt partistöd för 2020

2019/32


8

Motion om kartläggning av hur vi mår i Älmhult - Mattias Lindqvist (S) - yttrande

2019/71


9

Svar på motion (S) om att starta en fritidsbank i Älmhults kommun

2019/41


10

Svar på motion (M) om att utreda möjlighet att förvärva och driva Folkets hus som Medborgarhus

2018/14


11

Planbesked Froafälle 3:2

2019/100


12

Strategiskt fastighetsköp - Hökhult 1:30

2019/101


13

Förändring i budget 2019

2018/31


14

Integrerad årsredovisning

2019/46


15

Ansökan om medel för boendeplatser på Nicklagården

2019/102


16

Redovisning av ej verkställda beslut 2017-2018

2017/135


17

Taxa för tobakstillstånd m.m. -revidering

2019/97


18

Nominering vigselförrättare


 

Tillkännagivanden av protokoll

Delegeringsbeslut

För närvarande finns inga anslagna delegeringsbeslut.

Detaljplaner

Övriga tillkännagivanden

Tidigare protokoll

Nedan finner du länkar till tidigare publicerade protokoll.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.