Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Älmhults kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby och Markaryds kommuner.  Handläggare från Ljungby kommun har hand om administrationen av nämndens verksamhet.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter

>Eva Ballovarreöppnas i nytt fönster (S)
>Elizabeth Peltolaöppnas i nytt fönster (C)

Ersättare

>Sonja Emilssonöppnas i nytt fönster (M)
>Stefan Jönssonöppnas i nytt fönster (S)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.