Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Från och med den 1 januari 2011 har Älmhults kommun en överförmyndarnämnd med förtroendevalda politiker. Handläggare från Ljungby kommun har hand om administrationen av Älmhults kommuns överförmyndarverksamhet. Beslut som fattas av överförmyndarnämnden kan överklagas till tingsrätten.

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter

>Eva Ballovarreöppnas i nytt fönster (S), ordförande
>Stefan Jönssonöppnas i nytt fönster (S)
>Jan Fagerbergöppnas i nytt fönster (MP)

>Elizabeth Peltolaöppnas i nytt fönster (C), vice ordförande
>Sonja Emilssonöppnas i nytt fönster (M)

Ersättare

>Helen Bengtssonöppnas i nytt fönster (S)
>Lars Ingvertöppnas i nytt fönster (S)
>Jerker Nilssonöppnas i nytt fönster (V)

>Claes Lindahlöppnas i nytt fönster (C)
>Bo Mazetti-Nissenöppnas i nytt fönster (M)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.