Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utses av kommunfullmäktige. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.

Överförmyndaren har även till uppgift att utreda behov av god man och förvaltare. En förmyndare, förvaltare respektive god man är ställföreträdare för personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter och överförmyndaren ska motverka att dessa personer drabbas av rättsförluster. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet.

Älmhults kommun har en överförmyndarnämnd med förtroendevalda politiker. Ljungby kommun har hand om administrationen av Älmhults kommuns överförmyndarverksamhet. Det går bra att lämna in handlingar i Älmhults kommunhus även då överförmyndarhandläggare inte finns på plats.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.