Aktivitetsstöd

Aktivitetsstöd

Syfte

Bidraget ska användas till föreningars ungdomsverksamhet och stimulera till ökade aktiviteter för deltagare i åldern 7-25 år.

Villkor

För att erhålla aktivitetsstöd ska föreningen:

 • årligen skicka in handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 1-2)
 • aktivt arbeta enligt en av föreningen antagen drog- och mobbingpolicy enligt riktlinjer nedan
 • vid senaste bokslut ha minst 10 medlemmar i åldern 7-25 år.

För att räknas som bidragsberättigad ska sammankomsten/aktiviteten:

 • vara ledarledd
 • vara planerad
 • pågå i minst 60 minuter
 • ha minst 3 och max 30 deltagare i åldern 7-25 år utöver ledare.

Dessutom gäller följande:

 • Gruppledare ska vara närvarande under sammankomsten och får ur bidragssynpunkt inte vara ledare för flera grupper under samma tid
 • För att räknas som deltagare måste personen i fråga vara medlem i föreningen (dock är deltagare i "prova-på"-aktiviteter i rekryteringssyfte bidragsberättigad)
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening
 • Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang, studiecirkelsammankomster eller skolaktiviteter under skoltid
 • Vid varje sammankomst ska ett närvarokort fyllas i
 • Gruppledare ska fylla minst 13 år det kalenderår aktiviteten pågår
 • Närvarokort förvaras av föreningen för eventuell kontroll i 10 år.

Ansökan

Ansökan om aktivitetsstöd ska för idrottsföreningarna ske genom IdrottOnlineklubb enligt direktiv från Smålands Idrottsförbund/Riksidrottsförbundet www.svenskidrott.selänk till annan webbplats. För övriga föreningar görs ansökan på särskild blankett.PDF (pdf, 97.3 kB)
Ansökningsdatum för våren är 25 augusti (avseende aktiviteter 1 januari-30 juni) och för hösten 25 februari (avseende aktiviteter 1 juli-31 december).

Närvarokort

Nytt närvarokortPDF (pdf, 17.7 kB) att använda från och med 1 januari 2014.​

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.