Föreningslönebidrag

Föreningslönebidrag


Syfte

Bidraget avser att täcka en del av lönekostnaden när förening anställer personal med anställningsform ”lönebidrag.”

Villkor

Sökande förening ska uppfylla villkoren i ”Allmänna bestämmelser”PDF (pdf, 159.6 kB) (sid 1-2). Förening kan endast få bidrag om den anställde är mantalsskriven i Älmhults kommun. Förening ska föranmäla, vid nyanställning av personal, till Kultur-Fritid för att erhålla bidrag. Föreningar som äger eller sköter en större anläggning eller har en stor ungdomsverksamhet prioriteras för bidrag. Bidrag kan lämnas till 1 anställd person, med lönebidrag, per förening, men kan utökas efter beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Bidrag

Bidrag beviljas med högst 10 % av lönekostnaden inklusive personalomkostnader (PO). Bidrag lämnas för lönekostnad som 2017 uppgår till 17 100 kr av den avtalsmässiga lönen, exklusive PO. I PO ingår sjuklön, semesterlön, arbetsgivaravgifter och premier för avtalsenliga arbetsmarknadsförsäkringar. PO för 2017 är 38.33%. Det sammanlagda bidraget, från kommunen och arbetsförmedlingen, får aldrig överstiga 95 % för en heltidsanställd.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankettPDF (pdf, 24.1 kB) och ska tillsammans med övriga handlingar vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 maj för beslut senast 1 juli.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.