Stadsodling

Nu kan alla föreningar och kommunala verksamheter ansöka om att få stadsodla i tätorter i Älmhults kommun! Att stadsodla är positivt ur flera olika aspekter - det gör samhällen till vackrare, intressantare och mer hållbara platser.

Om stadsodlingsbidraget

Syftet med stadsodlingsbidraget är att uppmuntra och stödja olika odlingsinitiativ i tätorter i Älmhults kommun. Stadsodlingar bidrar till gröna och attraktiva boendemiljöer och ökar människors möjlighet och intresse att engagera sig i sitt närområde. Målet är att:

 • få fler och nya odlare.
 • öka kunskapen om odling.
 • öka kontakten mellan generationer och människor från olika delar av staden och världen.
 • skapa fler mötesplatser runt om i Älmhult.

Vem kan söka?

Bidraget ska kunna sökas av föreningar och kommunala verksamheter som en delfinansiering i uppstarten av ett odlingsprojekt som främjar hållbara, småskaliga och bostadsnära odlingar i tätorter i Älmhults kommun.

Kommunen ska inte ge stöd för kommersiella och vinstdrivande odlingsprojekt. Inte heller för utredningar, förstudier eller projekt som är till för enskilt bruk.

För vad kan man söka?

Bidraget kan användas till exempelvis:

 • Iordningställande av ett nytt odlingsområde
 • Inköp av utrustning, exempelvis pallkragar, vattenslang och redskap med mera.
 • Inköp av material, exempelvis jord, fröer och blommor med mera.

Hur stort är bidraget?

Ett projekt kan få maximalt 10 000 kronor. Den totala summan som kan fördelas är 100 000 kronor.

Var kan man odla?

Bidraget ska kunna sökas för projekt som sköts på såväl kommunal som privat mark, i diskussion med markägaren. Kontakt med markägare ska göras av sökanden. Då odlingsprojektet avslutas ska marken återställas i befintligt skick.

Hur ska det redovisas?

Projektet ska redovisas när projektet är genomfört genom att kort beskriva projektets resultat och antalet odlare som deltagit. Redovisningen ska även innehålla bilder från odlingen.

Hur söker man bidraget?

Skicka in en ansökan till Älmhults kommun. Ansökan ska bestå av en:

 • Beskrivning av projektet
 • Beskrivning hur projektet bidrar till ett eller flera av riktlinjerna (Se rubrik Hållbara riktlinjer nedan).
 • Ekonomisk sammanställning om hur bidraget ska användas
 • Beskrivning av vald plats för stadsodlingen
 • Kort beskrivning av föreningen eller kommunal verksamhet

Du ansöker senast den 18 maj 2018 till cecilia.axelsson@almhult.se.

Hållbara riktlinjer

Föreningar eller kommunala verksamheter ska kunna söka stöd för projekt som:

 • uppmuntrar människors engagemang och delaktighet
 • ökar möjligheten att odla på nya områden eller på nya sätt
 • förskönar och är tillgängliga för alla grupper i samhället
 • sprider kunskap om ekologisk odling och biologisk mångfald
 • når nya grupper av odlingsintresserade.Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.