Rehabilitering och hjälpmedel

Du som är över 18 år och behöver rehabilitering och/eller hjälpmedel i hemmet, kontaktar rehabenheten. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och hjälpmedelstekniker. Du som är under 18 år vänder dig till din vårdcentral för mer information.

Rehabiliteringen kan bestå av träning, rådgivning, behandling eller att prova ut olika former av hjälpmedel. Det är ofta hemtjänstpersonal eller en närstående som får instruktion om din träning och hjälper dig med den.

Om du behöver rehabilitering kan du ringa till oss och prata med en fysioterapeut eller arbetsterapeut. De bedömer om du har behov av rehabilitering och i så fall på vilket sätt.

Hjälp med rehabilitering ingår för dig som bor i ett av kommunens särskilda boenden. För dig som bor i ordinärt boende tar vi ut en avgift på 220 kronor. Läs mer om hur avgifterna beräknas här.

Om du tycker något är fel eller har förbättringsförslag

Har du förslag till förbättringar eller upplever att något blivit fel är du välkommen att diskutera detta med personalen. Förhoppningsvis kan vi tillsammans komma fram till en lösning.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska har som ett av sina uppdrag att följa upp och utreda eventuella brister i vården. Du kan också vända dig till kommunernas och Region Kronobergs Patientnämnd för råd och hjälp

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.