Därför ett platsvarumärke

Älmhults kommun har börjat arbeta med ett nytt platsvarumärke, Älmhult - Home of the home. Men vad är egentligen ett platsvarumärke? Varför arbetar kommunen med det och vad händer nu?


På den här webbsidan hittar du information om Älmhult – Home of the Home. Med grund i resultatet från den omvärldsanalys och befolkningsprognos som genomfördes tillsammans med företaget Kairos Future hösten 2013 beslutades att Älmhults kommun ska börja arbeta mot att bli Älmhult – Home of the Home.

Tillsammans med Kairos Future där representanter för Älmhult deltog i workshops och undersökningar, landade arbetet i positionen Älmhult – Home of the Home.

Under maj och juni 2014 var personal från Älmhults kommun på turné för att besöka samhällena i kommunen för att prata om dels det nya platsvarumärket Älmhult – Home of the Home, sammanlagt besöktes tio orter, från Hallaryd till Älmhult.

Älmhult – Home of the home ska utvecklas till att bli Älmhults nya platsvarumärke och identitet. Arbetet med platsvarumärket är ett långsiktigt arbete i vilket alla som bor och verkar i Älmhult är viktiga.

Få platser i Älmhults storlek har ena foten fast förankrad i den småländska idyllen och den andra ute i världen. Älmhult kan erbjuda något unikt genom synergieffekten mellan dessa två tillgångar. Platsvarumärket är redan starkt och tydligt hos vår omvärld, nu är det dags att leva upp till det löftet och på riktigt inta positionen.

Du som bor och verkar i Älmhults kommun är viktig i arbetet med att ta fram ett nytt platsvarumärke för Älmhult. På den här webbplatsen kan du följa hela processen med platsvarumärket Älmhult – Home of the Home och delta i att göra detta till något riktigt bra för hela kommunen.

Låt oss få ta del av dina tankar, dina ord och dina bilder av vad alla orter och platser i Älmhults kommun betyder för dig och vad hemma faktiskt är.


POSITION

position


VÅRA TRE PROFILBÄRARE

profilbarare


VÅR PERSONLIGHET

personlighet